Forsikringsskader
Jørn Johansen A/S har stor erfaring med forsikringsskader

ForssikringsskadeR

Har du en forsikringsskade, der skal udbedres? Vi hjælper gerne med renovering, genopbygning og genhusning.

Jørn Johansen A/S har stor erfaring med forsikringsskader – vi rådgiver og takserer i samarbejde med forsikringsselskaber om genhusning, løsøre- og genopbygningsopgørelse.

I den senere tid har det meste af Danmark oplevet naturens kræfter på meget nært hold. Skulle uheldet være ude, og der er opstået en storm- eller vandskade, yder vi hjælp fra A-Z i samarbejde med jeres forsikringsselskab. Er bygningen fuldstændig ubeboelig, sørger vi for, at du bliver genhuset, mens renovering eller genopbygning bliver foretaget.

Brug os som byggesagkyndig i forsikringssager

Det er i mange tilfælde en god idé at inddrage en byggesagkyndig i forbindelse med forsikringsskader og byggeskadeforsikringer, da denne varetager dine interesser og kan bidrage med rådgivning og vejledning.

Når vi varetager forsikringsskader, forløber processen derfor mere flydende, da vi blandt andet kan hjælpe med at undersøge og dokumentere skadesårsagen, formulere skadesanmeldelsen og få overblik over genopbygningsomkostninger i dialog med dit forsikringsselskab.

 

Kontakt os

Kontakt os straks og hør, hvordan vi kan hjælpe dig videre i en fart.
Ofte er en hurtig indsats efter en storm- eller vandskade med til at begrænse skadernes omfang,
og du kan dermed undgå at bygning og inventar tager unødig skade.