Bygningsrenovering
Skal din bygning renoveres? Jørn Johansen A/S renoverer alle former for bygninger i Næstved og omegn.

Bygningsrenovering i Næstved og på sydsjælland

Skal din bygning renoveres? Jørn Johansen A/S renoverer alle former for bygninger i Næstved og omegn.

Alle bygninger har en vis levetid, uanset om det er parcelhuse eller erhvervsbygninger. Så når det ikke længere er tilstrækkeligt at vedligeholde bygningen, må en egentlig renovering (udskiftning) til for at sikre bygningens fremtid.

Hos Jørn Johansen A/S udfører vi renovering af både facader og hele ejendomme for private og erhverv. Når vores tømrer, maler og murer renoverer bygninger, reetablerer de bygningen i en bedre stand eller i den originale (nye) stand. Dette er muligt, fordi de materialer og knowhow, der er til rådighed i dag, har mange flere fordele, end dem man brugte før i tiden.

Inden vi kaster os ud i et nyt renoveringsprojekt, sikrer vi os altid at have forventningsafstemt med dig på forhånd. I denne opstartsfase vil vi sammen udarbejde en skriftlig aftale, hvor processen, priser og tidshorisonten er klarlagt for begge parter.

Energirenoveringer minimerer varmetab
Vil du gerne minimere varmetabet fra din bygning og spare penge på varmeregningen? Vores fagfolk udfører også energirenoveringer af bygningers klimaskærm (tag og facader) for at bringe bygningens varmetab ned på et minimum.

Vi kortlægger først varmetabet med termograferingsudstyr og udarbejder derefter en plan over energirenoveringen. Det er en vigtig investering, som vil spare jer store penge på varmeregningen i det lange løb.

Under en større bygningsrenovering er der god mulighed for at ændre og opgradere husets oprindelige arkitektur og stil. Vores dygtige fagfolk står altid klar med rådgivning til, hvordan vi bedst moderniserer og energioptimerer din bolig eller bygning.

Bygningsrenovering kan blandt andet omfatte:

  • Total modernisering
  • Tagrenovering
  • Facaderenovering
  • Ombygning
  • Udskiftning af vinduer
  • Indvendig ombygning

Brug for en professionel vurdering?

Vi kommer gerne ud og giver vores professionelle vurdering af, hvor der skal sættes ind for at bevare din bygning eller bolig mange år frem.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende besigtigelse, hvor vi i fællesskab gennemgår ejendommen og klarlægger konkrete problemstillinger. Vi vejleder om mulighederne ved en renovering af ejendommen og udarbejder herefter et uforpligtende tilbud på en bygningsrenovering.