Tømrerarbejde

arbejdsomraader_slide_top_tomrerarbejde_renovering

Vores tømrerafdeling er en stærkt sammensat enhed af medarbejdere der er vant til at arbejde sammen. Vi håndterer enhver form for tømreropgave og vores force ligger i renovering af bygninger.

Vi arbejder hver dag med de fleste typer gulve, opsætning af vægge og lofter, udskift og montage af vinduer, samt udskiftning af de fleste tagmaterialer. Derudover er vi også vant til at arbejde med håndtering af større skader såsom brandskader, vandskader, samt svamp- og skimmelsager.

Under vores arbejde er vi vant til opsætning af skærmvægge og afdækninger for at undgå eventuelle spredninger af skimmelsporer og støv. Alle tømreropgaver udføres i henhold til branchens normer og tolerancer og vi har selvfølgelig altid stor respekt for at arbejde i private hjem såvel som i virksomheder.

Eksempler på de tømreropgaver vi løser:

  • Renovering af bygninger
  • Lægning og udskift af alle typer gulve
  • Opsætning af vægge og lofter
  • Udskift og montage af vinduer
  • Udskiftning af tag
  • Håndtering af større skadesager
  • Udbedring af svamp- og skimmelHold musen henover billedet nedenunder for at se før/efter billede af en smart løsning til skjulning af en skorstensluge: