Tømrerarbejde

arbejdsomraader_slide_top_tomrerarbejde_renovering

Vores tømrer afdeling er en stærkt sammensat enhed af medarbejdere der er vant til at arbejde sammen.

Vi kan håndtere alle former for tømreropgaver og vores force ligger i renovering af bygninger.

Til daglig arbejder vi med de fleste typer gulve, montage af vægge/lofter, udskift og montage af vinduer, samt udskiftning af de fleste tagmaterialer.

Vores tømrer er vant til håndtering af større skader som brandskader, vandskader samt svampe- og skimmelsager, og har stor respekt for at arbejde i private hjem såvel som i virksomheder.

Vi er vant til opsætning af skærmvægge og afdækninger for at undgå eventuelle spredninger af skimmelsporer og støv.

Alle tømreropgaver udføres i henhold til branchens normer og tolerancer.