Murerarbejde

arbejdsomraader_slide_top_murerarbejde_fuge_fils

Indenfor murerarbejde tilbyder vi blandt andet, design og renovering af badeværelser med dertil hørende vådrums løsninger, flisearbejder på vægge og gulve. Pudsreparationer og betonrenovering. Vandskurring (også kaldet filsning) af facader hvor der også kan tilbydes indfarvet filsning. Renovering af puds og filsede facader. Armeringsløsninger af revnet murværk og facader fugearbejder på blankt murværk, Støbearbejder i beton. Opmuring ved tilbygninger i blank mur og øvrige muret løsninger.

Vi kan også tilbyde facadeisolering som er en effektiv og god løsning til ældre huse. Facadeisoleringen foretages ved at opsætte batts, der fæstnes uden på huset med efterfølgende netpuds armering og Silkakatbehandling. Det vil give energibesparelser, bedre indeklima samt en ny facade.

Ved hulmursisolering bruger vi en teknik som gør at der ikke skal tages sten ud, vi borer blot et hul i studsfugen. Isoleringsmaterialet vi bruger kan optage og afgive fugt, lidt som en god gammeldags mursten.

(Se også fanen Isolering om papirisolering.)