Forsikringsskader

arbejdsomraade_forsikringsskade_vandskadeI den senere tid har det meste af Danmark ad flere omgange oplevet naturens kræfter på meget nært hold.
Er uheldet ude og der er opstået en storm- eller vandskade, eller
ejendommen på anden måde er blevet beskadiget, yder vi hjælp fra A-Z i samarbejde med jeres forsikringsselskab.

Jørn Johansen a/s har stor erfaring med forsikringsskader og rådgiver og takserer i samarbejde med forsikringsselskaber omkring genhusning, løsøre- og genopbygningsopgørelse.
Er bygningen fuldstændig ubeboelig sørger vi for genhusning mens renovering eller genopbygning bliver foretaget.

Kontakt os straks – og hør hvordan vi kan hjælpe dig videre i en fart.
Ofte er en hurtig indsats efter en storm- eller vandskade med til at
begrænse skadernes omfang, og du kan dermed undgå at bygning og
inventar tager unødig skade.