Facaderensning

arbejdsomraader_facaderens_afrensningHVORFOR RENSE FACADEN?
Den indlysende grund vil være, at den er tilsmudset og “træt” at se på. Andre fordele er længere holdbarhed på facade/bygning, da f.eks. algevækst stoppes i tide og korroderende luftforurening afvaskes. Desuden kan en efterfølgende imprægnering af facaden være med til at forlænge både holdbarheden af bygningen, men også beskytte overfor ny algevækst, salt- og vandindtrængen. Imprægneringen sikrer en flot og præsentabel facade, mange år frem i tiden.

Facader udsættes dagligt for store påvirkninger fra regn, vind, luftforurening, UV-stråling, mos- og alge belægning, frost m.m. Alt sammen nedbryder den oprindelige bygnings facade og dermed også udseendet.

Vores specialuddannede og erfarne personale gennemgår facaden nøje og analyserer overfladetype og beskaffenhed. Dette giver os det korrekte grundlag for valg af afrensningsmetode. Vi vurderer også mulighederne for efterfølgende imprægnering af facaden. Efter afrensningen gennemgår vi det udførte arbejde i selskab med kunden.

Vi udfører alle typer facadevask. Høj- og lavtryksblæsning, kemisk afrensning og sandblæsning. Trænger facaden eller bygningen til en egentlig renovering, ude eller inde, klares det af vores erfarne håndværkere. Herunder udfører vi også totalentrepriser.

Mursten, beton, eternit, stål eller aluminium – Uanset facadetype afrenser vi og efterlader et perfekt resultat.

Det er også muligt at oprette en serviceordning, hvor vores servicevogn, efter aftalt interval, kommer forbi og vedligeholdelsesrenser facaden, typisk 1-2 gange årligt. Dette er i høj grad en attraktiv løsning på facader, der ikke kan eller ønskes imprægneret.