Energivejleder

arbejdsomraader_slide_top_byggeteknik_energivejleder

Spar mange penge termografi på din varmeregning
– og spar samtidig miljøet for unødig CO2 belastning

Få professionel energivejledning før du renoverer dit hus.

Vores uddannede energivejleder hos Jørn Johansen a/s er i stand til at vurdere hvor i bygningen der med fordel kan sættes ind for at spare på energien. Dermed får boligejere og ejere af mindre erhvervsbygninger adgang til vejledning om energibesparelser ud fra en helhedsvurdering i stedet for at se på enkelte komponenter eller bygningsdele hver for sig.

Overvejer du at renovere din bolig er det ofte en god forretning samtidig at energirenovere. Vores vejleder vil kunne vurdere hvilke tiltag der skal til for at forbedre varmeøkonomien – forsvinder trækken ved at installere gulvvarme, efterisolere eller ved at skifte et vinduesparti?

En vellykket energirenovering starter ofte med en veldokumenteret termografiundersøgelse, hvor der visuelt kortlægges hvor energisynderne er.Dette kan evt. kombineres med “Blowerdoor”, hvor der midlertidigt bliver monteret en lufttæt dør og blæst et let overtryk ind i huset. Derved afsløres det helt tydeligt hvor varmen siver ud.

Jørn johansen a/s råder over det nyeste udstyr til at foretage termografiundersøgelser.

Når vi har samlet materiale fra enten hele ejendommen eller evt. enkelte rum, beregner vi varmetabet og evt. den årlige besparelse ved at få foretaget en energirenovering. Vi udarbejder en fyldestgørende rapport med billeder der viser varmetabet i grader, og giver et tilbud på hel- eller del-entreprise på energirenoveringen.

 

Lidt om teknikken bag termografi:arbejdsomraade_energivejleder_termografi
Alle genstande udsender infrarød stråling, afhængig af den aktuelle temperatur.
Ved hjælp af termografisk måleudstyr, kan den infrarøde stråling registreres og omsættes til et temperaturbillede.
* På billedet her til højre ses helt tydeligt en kuldebro i hjørnet hvor væg og loft mødes. Det kan skyldes dårligt murerarbejde, manglende isolering eller evt. sætningskade.
Temperatur er en vigtig parameter, både ved kontrol, vedligeholdelse og ved fejlsøgning.
Varmeudvikling er ofte den første indikation af fejl, defekt på komponenter eller løse forbindelser.
Ved at bruge termografering kan man opdage unormale tilstande i tekniske installationer, før driftsstop.
Termografering kan spare dig mange penge og har mange anvendelsesmuligheder både ved løbende vedlige-
holdelse, ved service og ved fejlsøgning på fx. mange typer tekniske anlæg.

De typiske anvendelses muligheder er:
Kontrol af el-tavler – ved idriftsætning og ved løbende sikkerhedstjek
Kontrol af motorer, gear og lejer – finder overophedede komponenter
Kontrol af køle- og varmeanlæg – tjekker varme-/køleflader og isolering
Kontrol af maskiner og maskindele – tjekker varmeafgivelse
Kontrol af isolering og bygningsdele – tjekker isolering og utætheder
Kontrol af fjernvarmerør – finder temperaturafvigelser og utætheder