Bygningsrenovering

arbejdsomraade_renovering_1 arbejdsomraade_renovering_2
Alle bygninger har en vis levetid, uanset om det er parcelhuse eller erhvervsbygninger. Så når det ikke længere er tilstrækkeligt at vedligeholde bygningen, må en egentlig renovering (udskiftning) til for at sikre bygningens fremtid. Når vi renoverer, reetablerer vi bygningen eller dele af den tilbage til original (ny) stand eller ofte bedre, da de materialer og knowhow der er til rådighed i dag, byder på mange flere fordele, end dem man brugte før i tiden.

Vi udfører også energirenoveringer af bygningers klimaskærm (tag- og facader) for at bringe bygningens varmetab ned på et minimum. Vi kortlægger først varmetabet med termograferingsudstyr og udarbejder derefter en plan over omfanget af renoveringen.

Jørn Johansen A/S udfører mange renoveringsprojekter i Næstved og omegn og vi kommer gerne ud og giver vores professionelle vurdering af, hvor der skal sættes ind for at bevare din bygning mange år frem.