Bygningsrenovering

arbejdsomraade_renovering_1 arbejdsomraade_renovering_2
Alle bygninger har en vis levetid uanset om det er parcelhuse eller erhvervsbygninger – så når det ikke længere er tilstrækkeligt at vedligeholde bygningen må en egentlig renovering (udskiftning) til for at sikre bygningens fremtid. Når vi renoverer, re-etablerer vi bygningen eller dele af den tilbage til original (ny) stand eller ofte bedre, da de materialer og know-how der er til rådighed idag, byder på mange flere fordele end dem man brugte før i tiden.

Vi udfører også energirenoveringer af bygningers klimaskærm (tag- og facader), for at bringe bygningens varmetab ned på et minimum.

Vi kortlægger først varmetabet med termograferingsudstyr og udarbejder derefter en plan over omfanget af renoveringen.
Læs mere her!

Jørn Johansen a/s udfører mange renoveringsprojekter i hele landet, og vi kommer gerne ud og giver vores professionelle vurdering af hvor der skal sættes ind for at bevare din/ jeres bygning – mange år frem.